کارگاه آموزشی« چه کسانی به گفتار درمانی نیاز دارند؟» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی حضرت امام رضا علیه السلام، کارگاه آموزشی« چه کسانی به گفتار درمانی نیاز دارند؟» با حضور کارشناس گفتار درمانی برگزار شد.

کارگاه مذکور جهت آشنایی والدین و معلمین با موضوع گفتار درمانی با حضور کارشناس  گفتار درمانی خانم فاطمه علی حسینی در روز چهارشنبه برگزار گردید. شایان ذکر است خانم حسینی در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه بعدازظهر در مرکز حضور دارند.