پزشکان

مهدی کاظم زاده ( كارشناس تغذيه )
مهدی کاظم زاده ( كارشناس تغذيه )

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 15:30 بعدازظهر

دكتر محسن عطايي (متخصص مغز و اعصاب )
دكتر محسن عطايي (متخصص مغز و اعصاب )

يكشنبه ها و پنجشنبه ها صبح ساعت 10:30

دكتر مجيد ضيايي راد ( ارتوپد)
دكتر مجيد ضيايي راد ( ارتوپد)

شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 9:30

دكتر شيوا طالبي ( متخصص زنان و زايمان )
دكتر شيوا طالبي ( متخصص زنان و زايمان )

سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح

دكتر شهين منتظر القائم ( متخصص داخلي )
دكتر شهين منتظر القائم ( متخصص داخلي )

يكشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 9 صبح

دكتر سيما كمال (متخصص سونوگرافي )
دكتر سيما كمال (متخصص سونوگرافي )

هر روز صبح به جز چهارشنبه ها

دكتر سيد صدر طاهري (متخصص اطفال)
دكتر سيد صدر طاهري (متخصص اطفال)

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ساعت 9:30 صبح

دكتر سوسن رشتيان ( متخصص اطفال )
دكتر سوسن رشتيان ( متخصص اطفال )

شنبه ها ، يكشنبه ها ، سه شنبه ها، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 17:30 بعدازظهر

دكتر حسن كمالي (ارتوپد)
دكتر حسن كمالي (ارتوپد)

يكشنبه ها ، دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها بعدازظهر ساعت 15

دكتر ثريا صدري ( متخصص چشم )
دكتر ثريا صدري ( متخصص چشم )

يكشنبه ها و پنجشنبه ها صبح ساعت 10:30 صبح

خانم طالبی (کارشناس ارشد فیزیوتراپی )
خانم طالبی (کارشناس ارشد فیزیوتراپی )

تمام ایام هفته از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر

خانم دکتر کسایی ( متخصص عفونی )
خانم دکتر کسایی ( متخصص عفونی )

شنبه ها ساعت 9 صبح به بعد

خانم دکتر گل نوری (متخصص پوست و مو )
خانم دکتر گل نوری (متخصص پوست و مو )

روزهای شنبه ساعت 10 صبح به بعد

خانم دکتر شفیعی (متخصص زنان و زایمان)
خانم دکتر شفیعی (متخصص زنان و زایمان)

روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 11 صبح به بعد

خانم دکتر بلوچیان زاده ( متخصص داخلی «بورد تخصصی»)
خانم دکتر بلوچیان زاده ( متخصص داخلی «بورد تخصصی»)

شنبه ها ساعت 17:30 بعدازظهر به بعد

خانم دکتر اقتصادی ( متخصص اعصاب و روان)
خانم دکتر اقتصادی ( متخصص اعصاب و روان)

دوشنبه ها از ساعت 17 بعدازظهر به بعد

آقای دکتر نجیمی ( فوق تخصص اعصاب و روان )
آقای دکتر نجیمی ( فوق تخصص اعصاب و روان )

چهارشنبه ها ساعت 9:30 صبح به بعد

آقای دکتر سنبلستان ( متخصص چشم )
آقای دکتر سنبلستان ( متخصص چشم )

سه شنبه ها ساعت 10 صبح به بعد

آقای دکتر رومی زاده (متخصص طب فیزیکی «بورد تخصصی»)
آقای دکتر رومی زاده (متخصص طب فیزیکی «بورد تخصصی»)

روز های یکشنبه از ساعت 9:30 صبح به بعد

آقای خسروی (کارشناس ارشد فیزیوتراپی )
آقای خسروی (کارشناس ارشد فیزیوتراپی )

تمام ایام هفته به جز پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 15 بعداز ظهر تا 20 شب