پزشکان

مهدی کاظم زاده ( كارشناس تغذيه )
مهدی کاظم زاده ( كارشناس تغذيه )

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 15:30 بعدازظهر

دكتر منصور بهرامي (متخصص راديولوژي و سونوگرافي )
دكتر منصور بهرامي (متخصص راديولوژي و سونوگرافي )

هر روز عصر به جز چهارشنبه و پنجشنبه ها صبح در مركز حضور دارند.

دكتر محمدمهدي امجدي (متخصص مغز و اعصاب )
دكتر محمدمهدي امجدي (متخصص مغز و اعصاب )

شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 10 صبح

دكتر محمدعلي نجيمي (روانپزشك )
دكتر محمدعلي نجيمي (روانپزشك )

چهارشنبه ها ساعت 9:30 صبح

دكتر محمدصادق سپهري فر ( متخصص داخلي و بيماري هاي گوارشي و آندوسكوپي )
دكتر محمدصادق سپهري فر ( متخصص داخلي و بيماري هاي گوارشي و آندوسكوپي )

هر روز عصر ساعت 17 - پنج شنبه ها صبح آندوسكوپي انجام مي گيرد.

دكتر محسن عطايي (متخصص مغز و اعصاب )
دكتر محسن عطايي (متخصص مغز و اعصاب )

يكشنبه ها و پنجشنبه ها صبح ساعت 10:30

دكتر محبوبه صابري (متخصص اطفال )
دكتر محبوبه صابري (متخصص اطفال )

يكشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 9:30

دكتر مجيد ضيايي راد ( ارتوپد)
دكتر مجيد ضيايي راد ( ارتوپد)

شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 9:30

دكتر فرهاد سلطاني ( متخصص و جراح استخوان و مفاصل )
دكتر فرهاد سلطاني ( متخصص و جراح استخوان و مفاصل )

يكشنبه ها ساعت 9 صبح و سه شنبه ها ساعت 10:30 صبح

دكتر شيوا طالبي ( متخصص زنان و زايمان )
دكتر شيوا طالبي ( متخصص زنان و زايمان )

سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح

دكتر شهين منتظر القائم ( متخصص داخلي )
دكتر شهين منتظر القائم ( متخصص داخلي )

يكشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 9 صبح

دكتر سيما كمال (متخصص سونوگرافي )
دكتر سيما كمال (متخصص سونوگرافي )

هر روز صبح به جز چهارشنبه ها

دكتر سيد محمدعلي ابطحي فروشاني (متخصص چشم)
دكتر سيد محمدعلي ابطحي فروشاني (متخصص چشم)

شنبه ، دوشنبه و سه شنبه صبح ها ساعت 9:30

دكتر سيد صدر طاهري (متخصص اطفال)
دكتر سيد صدر طاهري (متخصص اطفال)

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ساعت 9:30 صبح

دكتر سوسن رشتيان ( متخصص اطفال )
دكتر سوسن رشتيان ( متخصص اطفال )

شنبه ها ، يكشنبه ها ، سه شنبه ها، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 17:30 بعدازظهر

دكتر حسن كمالي (ارتوپد)
دكتر حسن كمالي (ارتوپد)

يكشنبه ها ، دوشنبه ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها بعدازظهر ساعت 14

دكتر ثريا صدري ( متخصص چشم )
دكتر ثريا صدري ( متخصص چشم )

يكشنبه ها و پنجشنبه ها صبح ساعت 10:30 صبح

دكتر ايرج دهقان (متخصص گوش ، حلق و بيني )
دكتر ايرج دهقان (متخصص گوش ، حلق و بيني )

سه شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 3 بعدازظهر

دكتر اميد فخري زاده ( متخصص چشم )
دكتر اميد فخري زاده ( متخصص چشم )

چهارشنبه ها ساعت 8:30 صبح

خانم دكتر ذبيحي ( متخصص طب فيزيكي )
خانم دكتر ذبيحي ( متخصص طب فيزيكي )

شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 9 صبح