خانم دکتر گل نوری (متخصص پوست و مو )
روزهای شنبه ساعت 10 صبح به بعد