پروژه بیمارستان 64 تخت خوابی امام رضا(ع)

در حال حاضر پروژه بیمارستان   64 تخت خوابی از نظر عمرانی بیش از 80 درصد پیشرفت داشته است و  امیدواریم با همت مسئولین و خیرین استان و شهرستان این پروژه تکمیل گردد

.


توضیحات مختصر درباره پروژه بیمارستان خیریه امام رضا علیه السلام به زبان فارسی


وصف موجز عن مشروع مستشفى الخیریة الإمام الرضا علیه السلام باللغة العربیة