رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی

  •  بخش رادیولوژی دارای دستگاه 800 میلی آمپری و همچنین دستگاه CR مولتی کاست و و دستگاه پانورامیک دیجیتال مدل پرومکس شرکت planmeca است که تعداد مراجعین آن به حدود 1370 نفر در ماه میرسد.

  •  بخش سونوگرافی دارای دستگاه سونوگرافی مدیسون(Medison Sumsung ) مدل WS 80 می باشد که در این بخش علاوه بر سونوگرافی های عمومی سونوگرافی های Brest  ، T.V.S ، آنو مالی اسکن ، سونوگرافی داپلرعروقی توسط پزشک متخصص خانم و آقا صورت می گیرد که تعداد مراجعین آن به حدود 730 نفر در ماه میرسد.

  • بخش ماموگرافی قابلیت انجام گرافی های تخصصی brest را دارا و از دستگاه Planmed  ساخت کشورفنلاند استفاده می شود.