اورژانس

اورژانس
  • بخش اورژانس مركز پزشكي امام رضا(ع) شامل دو قسمت با پرسنل پرستار و لوازم مجزا از یکدیگربوده و بخش اورژانس خواهران علاوه بر قسمت بستری دارای بستری موقت اطفال نیز می باشد.

 

  • خدمات پرستاری که در بخش اورژانس انجام می شود حدود 200 مورد است که خدمات سرپایی آن به حدود 12800 نفر در ماه میرسد که با رعایت طرح انطباق صورت می گیرد.این خدمات عبارتند از گچ گیری، آتل گیری، تزریقات معمولی، بخیه، پانسمان، شستو شوی معده، چشم ها، گوشها، عملیات احیا و ... .همچنین این بخش دارای دو دستگاه آمبولانس جهت اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی است.