دندانپزشکی

دندانپزشکی
  • دندانپزشکی ، در این بخش سعی شده با تکیه بر دانش و تجربیات پزشکان حاضر در مجموعه به همراه استفاده از به روزترین دستگاه های گرافی استرلیزاسیون و مواد مرغوب و استاندارد رضایت مراجعین را فراهم آورد ، این بخش مجهز به بخش های عمومی و تخصصی که تعداد مراجعین آن به حدود 1650 نفر در ماه میرسد.
  • در این مرکز خدماتی از قبیل درمان ریشه (عصب کشی)، خدماتت ترمیمی و زیبایی(اصلاح خط لبخند)، جراحی(دندان های نهفته عقل و تومورهای داخل استخوانی)، پروتز(روکش و دندان مصنوعی)، ارتودنسی، ایمپلنت و خدمات مربوط به دندانپزشکی اطفال انجلم می شود.