شناخت عوامل قابل کنترل سکته

 به گزارش بهداشت نیوز: برخی از این عوامل مثل سن و جنس غیرقابل تغییر و کنترل هستند ولی خیلی از آنها با در پیش گرفتن شیوه های مناسب تغذیه ای و فعالیت های ورزشی و در صورت لزوم با مصرف داروهای کاهنده فشار و چربی خون قابل پیشگیری هستند.


محققان فشارخون بالا، سیگارکشیدن، کلسترول بالا، مصرف مشروبات الکلی، اضافه وزن و... را از مهمترین عوامل پرخطر قابل کنترل در بروز سکته ها را معرفی می کنند.

 

منبع: مهر