نرم افزار اندرویدی مرکز پزشکی خیریه امام رضا علیه السلام

🟣 نرم افزار اندرویدی مرکز پزشکی خیریه امام رضا علیه السلام مشتمل بر امکانات زیر :
- دارای آخرین اخبار و اطلاعات کلی مرکز، بخشها و پزشکان مربوطه
- برنامه روزانه پزشکان حاضر در مرکز
- صندوق پیشنهادات و انتقادات
- سیستم نوبت دهی و رزرواسیون پزشکان متخصص مرکز

و ...

🟣 جهت دانلود برنامه از بارکد و یا لینک
زیر استفاده نمایید:


http://www.EmamRezaHospital.com/mobileapp/Rhsp.apk