بسازيم تا بمانيم يادگار

مجتمع خيريه حضرت امام رضا عليه السلام با اتكال به الطاف الهي و عنايات خاصه علي بن موسي الرضا عليه السلام و مساعدت و همراهي مادي و معنوي شما عزيزان تلاش دارد تا با توسعه و تجهيز بيمارستان 64 تختخوابي حضرت امام رضا عليه السلام  قدمي ماندگار در حوزه بهداشت و درمان شهرستان برخوار بر دارد و با دستگيري از بيماران بي بضاعت غمي از غمهاي آنها بكاهد. لذا از شما شهروندان عزيز و ارجمند دعوت مي شود تا با سهيم شدن و ارائه كمكهاي مادي و معنوي خود عضو طرح ياوران سلامت اين مركز شده و ما را در اين امر خير همراهي و مساعدت نماييد.